Działania Kościoła Katolickiego na rzecz obalenia reformacji
|||

Działania Kościoła Katolickiego na rzecz obalenia reformacji

Richard Bennett W XVI wieku najważniejszą odpowiedzią Kościoła Katolickiego na biblijną wiarę reformatorów była prowadzona przez jezuitów kontrreformacja. Ów agresywny ruch miał doprowadzić do odzyskania utraconej władzy politycznej i kościelnej…