Polityka prywatności

(Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.)

Zakres i zgoda
Informacje, które gromadzimy
Korzystanie i przechowywanie danych
Udostępnianie danych
Twoje wybory
Pliki cookie i technologie śledzenia
Dostęp do przeglądania i zmiany danych osobowych
Witryny stron trzecich
Bezpieczeństwo
Polityka prywatności dotycząca dzieci
Transfer międzynarodowy
Aktualizowanie tej Polityki
Skontaktuj się z nami

Jeśli zapoznasz się z niniejszymi zasadami w jakimkolwiek języku innym niż angielski, zgadzasz się, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.

Chcemy, abyś podzielił się rzeczami, które są dla Ciebie najważniejsze. Ważne jest, abyś czuł się komfortowo i ufał nam dzieląc się swoimi informacjami podczas odwiedzania strony Berean Beacon (“Strona”). Poświęć kilka minut na zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, co z tym robimy i dlaczego.

Generalnie gromadzimy tylko te informacje, które pozwalają nam świadczyć najlepsze usługi. Robimy to tylko wtedy, gdy zarejestrujesz się, aby zapisać się do naszych kampanii w “Newsletter” lub jeśli napiszesz do nas bezpośrednio w “Kontakt”. Zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w naszej bazie danych.

Co ważne, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych stronom trzecim. Naszym celem jest służyć Ci pomocą poprzez bezpłatny dostęp do informacji, które podajemy na stronie. Nie zamierzamy zarabiać na danych osobowych.

Nasza nowa witryna jest umieszczona w Go-Daddy i jest pod https: proxy. Oznacza to, że cała komunikacja między twoją przeglądarką a witryną jest szyfrowana. Szyfrowanie utrudnia, jeśli nie jest to niemożliwe, aby strona trzecia widziała twoje informacje podczas odwiedzania strony.

Zakres i zgoda

Ważne jest, aby zrozumieć, że korzystając z Witryny i rejestrując się za pośrednictwem “Newslettera” lub “Kontaktu”, pozwalasz nam gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przechowywać Twoje dane osobowe i inne informacje. Jednakże nie będziemy sprzedawać Twoich informacji stronom trzecim.

Informacje, które gromadzimy

Zbieramy minimalne informacje wymagane do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach (patrz poniżej), a Ty masz możliwość ograniczenia takiego zbierania, jak określono poniżej w punkcie “Twoje wybory”:

  1. Nazwa, adresy i informacje dobrowolne: Korzystając z naszych różnych usług, dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres e-mail oraz, jeśli je podajesz, adres pocztowy i numer telefonu) i nie jesteś dla nas anonimowy.
  2. Informacje o mediach społecznościowych: Jeśli zaprzyjaźnisz się z Berean Beacon za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy VK, zgadzasz się na stały dostęp do Twoich danych osobowych w takich witrynach (np. Twój profil publiczny). Możemy otrzymywać pewne informacje o Tobie, które są przechowywane w serwisach społecznościowych, jeśli użytkownicy tych stron dają nam dostęp do ich profili i jesteś jednym z ich przyjaciół lub połączeń, w zależności od ustawień w tych witrynach.

Korzystanie i przechowywanie danych

Naszym zadaniem jest ciągłe doskonalenie naszych Usług i dostarczanie nowych doświadczeń. W ramach tego zadania wykorzystujemy Twoje informacje w następujących celach:

  1. Dajemy Ci aktualizacje nowych informacji: wykorzystujemy Twoje Informacje, aby (i) zarejestrować się w celu regularnych aktualizacji; (ii) odpowiedzieć na twoje prośby; oraz (iii) dla tych, którzy wyrazili zgodę, wysyłanie wydrukowanych kopii naszych aktualizacji, takich jak, ale nie wyłącznie, biuletyn.

Zatrzymywanie danych: o ile nie określono inaczej, przechowujemy informacje, o ile jest to konieczne i istotne dla nas do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej, lub w celu umożliwienia nam przestrzegania naszych zobowiązań dotyczących zatrzymywania ochrony danych. Po dezaktywacji Twojego konta zminimalizujemy dane osobowe, które przechowujemy, tylko do takich danych, które są wymagane do przestrzegania przepisów prawa lub z innych przyczyn prawnych. Możemy utrzymywać dane dotyczące działalności w sposób nieidentyfikowalny w celu ulepszenia naszych usług.

Udostępnianie informacji:

Twoje dane są u nas bezpieczne, ale udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim, którym ufamy, w celu świadczenia Ci usług. (Zobacz sekcję “Witryny i aplikacje stron trzecich”.)

Egzekwowanie prawa : Możemy ujawnić twoje dane organom ścigania, agencjom rządowym lub upoważnionym stronom trzecim, w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek dotyczący aktów terroru, śledztw kryminalnych lub domniemanej nielegalnej działalności lub jakiejkolwiek innej działalności, która może narazić nas na niebezpieczeństwo lub inne do odpowiedzialności prawnej.

Ponieważ Viber ma charakter globalny, powyższe adresy mogą znajdować się poza krajem, w którym się znajdujesz. Więcej informacji można znaleźć w sekcji “Międzynarodowe przekazywanie danych” poniżej.

Twoje wybory

Anuluj subskrypcję: Zawsze masz możliwość wypisania się lub zmiany subskrypcji naszych aktualizacji. Wystarczy odwiedzić stronę rejestracji w witrynie i zaznaczyć opcję “Anuluj subskrypcję”. Możesz też zaznaczyć opcję “Anuluj subskrypcję” na wszystkie e-maile, które otrzymujesz od nas. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem Strony pod Kontaktem lub pisząc do nas, aby anulować subskrypcję na stronie:

Berean Beacon
P.O. Box 73
Walloon Lake, MI 49796
info@BereanBeacon.org

Pliki cookie i technologie śledzenia

Podczas odwiedzania Strony możemy używać plików cookie i innych plików technologie regałowe do różnych celów. Takie cele mogą obejmować ocenę działania Witryny, informowanie nas, czy jesteś nowym lub powracającym gościem, oraz wskazanie, które obszary kliknięć były najbardziej popularne. Nie używamy technologii powiązanych z celami w celu udostępniania informacji stronom trzecim. Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w wyżej wymienionych celach.

Możesz zrezygnować z plików cookie. Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat tutaj i tutaj. Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej przeglądarki.

Aby uzyskać dalsze informacje, możesz napisać do nas na powyższe adresy.

Dostęp, przeglądanie i zmiana danych osobowych

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz w dowolnej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe. Wejdź na stronę rejestracji w Witrynie i zaznacz “Anuluj subskrypcję”. Możesz też zaznaczyć opcję “Anuluj subskrypcję” na wszystkie e-maile, które otrzymujesz od nas. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem Strony pod Kontaktem lub pisząc do nas, aby anulować subskrypcję pod adresem:

Berean Beacon
P.O. Box 73
Walloon Lake, MI 49796
info@BereanBeacon.org

Strony internetowe Third-Party i aplikacje:

Nasza aplikacja może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub dostęp do Aplikacji z witryny innej firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością ani treści tych witryn stron trzecich. Możesz przeczytać o polityce prywatności w Mailchimp i / lub Little Green Light.

Mailchimp to usługa, której używamy do koordynowania naszych kampanii e-mailowych. Pomagają nam również usprawnić komunikację z czytelnikami, przekazując nam dane o kliknięciach (ile osób otwiera e-maile lub kliknięcie określonych linków). Nie sprzedajemy tych danych stronom trzecim. Little Green Light jest dostawcą baz danych, który pomaga nam przechowywać dane czytnika. Używamy go do wysyłania papierowych biuletynów i innych przedmiotów. Pomaga nam również w zapewnieniu przychodów na cele charytatywne dla tych, którzy przekazują darowiznę na rzecz Berean Beacon Ministry. Nie przechowuje, nie przetwarza ani nie akceptuje poufnych danych płatniczych (karty kredytowe, numery kontrolne itd.)

Bezpieczeństwo

Wiemy, że bezpieczeństwo jest ważne dla naszych użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo twoich informacji. Utrzymujemy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zmianą. Niektóre z zabezpieczeń, które stosujemy, obejmują firewall, szyfrowanie danych, fizyczną kontrolę dostępu do naszych centrów danych oraz kontrolę dostępu do informacji.

Polityka prywatności dotycząca dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dlatego nie gromadzimy świadomie danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych , aplikacje, usługi lub narzędzia od osób poniżej 13 roku życia. W EOG niektóre domyślne ustawienia prywatności będą stosowane dla użytkowników w wieku poniżej 16 lat i mogą być zmienione tylko wtedy, gdy opiekun prawny pouczy o tym na piśmie.

Transfer międzynarodowy

Prowadzimy działalność międzynarodową. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą wymagać przetworzenia w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w Twoim kraju.

Aktualizowanie tej Polityki

Od czasu do czasu, w miarę ewolucji naszych usług, możemy aktualizować tę Politykę. Zgadzasz się, że możemy poinformować Cię o istotnych zmianach poprzez aktualizacje przez e-mail lub na stronie. Prosimy często odwiedzać Stronę w celu uzyskania aktualizacji.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@temp.bereanbeacon.org lub skorzystaj z formularza kontaktowego w Witrynie. Możesz również skontaktować się z nami na piśmie pod adresem:

Berean Beacon
P.O. Box 73
Walloon Lake, MI 49796
info@BereanBeacon.org