Misja Berean Beacon to przede wszystkim ewangelizacja, promowanie ewangelii Jezusa Chrystusa. Została założona w 1992 roku przez byłego księdza rzymskokatolickiego Richarda M. Bennetta. Berean Beacon kładzie szczególny nacisk na ewangelizację i nawrócenie katolików. Innym głównym celem naszej misji jest informowanie ewangelicznych chrześcijan o katolicyzmie za pośrednictwem naszych materiałów, które udostępniamy w Internecie. Misją kieruje rada dyrektorów, pastor William Mencarrow, Greg Bentley i Stuart Quint. Wszyscy nasi dyrektorzy to byli rzymscy katolicy zbawieni tylko przez wiarę.

Praca duszpasterska jest uzupełniana przez oddanych wolontariuszy, którzy ufają Panu przez wiarę i oczekujemy, że On zaspokoi nasze potrzeby w tych trudnych dniach. Doceniamy każdą darowiznę i jesteśmy za nią wdzięczni. Beacon Beacon to biblijna i edukacyjna organizacja, której jedynym celem jest promocja biblijnego chrześcijaństwa.