Ujawniamy błędy katolicyzmu kochając katolików

Słowo do katolików

Jeżeli jesteś katolikiem witam Cię szczególnie serdecznie. Z całym należnym szacunkiem dzielę się z Tobą, jako osoba stworzona na obraz Boży, zamieszczonymi tutaj pozycjami. Na początek, mam nadzieję, że zechcesz przeczytać moją historię jako księdza. Przez trzydzieści lat związany byłem z zakonem Dominikanów, z tego 22 jako ksiądz, stąd znany jest mi ból i rozterka, jakie towarzyszą katolikom poszukującym odpowiedzi na trudności jakie niesie z sobą bycie katolikiem. Jest nas wielu, którzy niegdyś jako księża, przechodziliśmy bardzo dramatyczne chwile, zanim doszliśmy do poznania biblijnej prawdy. Liczę, że w modlitwie zapragniesz zapoznać się bliżej z losami niektórych z nich

Centralna pozycja, jaka zajmują sakramenty w katolicyzmie skłonila mnie do napisania artykułu zatytułowanego “Atrakcyjnosść chrztów, bierzmowania i ostatniego namaszczenia” . Temat papiestwa i jego analiza w świetle tekstu Mateusza 16, poruszone sa w artykule zatytuowanym “Cel i charakter papiestwa.”

Najważniejszy temat jaki poruszam to zbawienie, jako Boża łaskawość w Chrystusie. Artykuł ten nosi tytuł: “Poznać Chrystusa Jezusa z Ewangelii”.

Ważny temat przebaczenia i spowiedzi poruszony jest w artykule pt.: “Bliskie spotkania w konfesjonale.”

Często proszono mnie, abym przedstawił w sposób jasny i prosty równice miedzy nauka Pisma Świętego a oficjalnym Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. Sporządziłem zatem tabelę, którą zatytułowałem “Słowo Twoje jest Prawdą”. Tematy znajdują się w środku, po lewej stronie cytaty z Biblii przedstawiają naukę Pańską na dany temat, podczas gdy po prawej stronie znajduje się oficjalne nauczanie Kościoła. Dzięki temu możesz sam porównać nauczanie katolicyzmu z Pismem Świętym. Jest to dość obszerne porównanie, dlatego ważne jest, aby prosić Pana o Jego mądrość w Duchu Świętym by móc poznać Jego prawdę.

Wasz dzięki miłości i prawdzie Chrystusa Jezusa,

Richard Bennett